Responsabilitat social i mediambiental

A Bugaderia Industrial Maresme cuidem del nostre entorn amb una activitat responsable amb el medi i contribuïm activament i voluntàriament en la millora social i econòmica.

Contribuïm al canvi cap a una economia global sostenible i de respecte dels drets humans, la conciliació de la vida familiar-laboral amb igualtat d’oportunitats i no-discriminació per sexe ni raça.

 

Control de residus optimitzat

Controlem els residus, aprofitem els gasos de les calderes per escalfar l’aigua que utilitzem al procés de rentat i refredem l’aire calent,  per tal de mantenir una activitat sostenible amb el medi complint amb tota la normativa vigent i certificats mediambientals.

També tenim el certificat de neteja i desinfecció de l’empresa CHT, una de les empreses més prestigioses d’Alemanya.

Bugaderia Industrial Maresme - Lavandería Industrial